VCI-teknik

VCI – Volatile Corrosion Inhibitor – Rostskydd i ångfas

Genom att belägga förpackningsmaterial med VCI skyddas produkterna mot rost. VCI-inhibitorerna diffusionerar ut via ångfas och belägger alla metallytor med ett korrosionsskyddande ytskikt. VCI neutraliserar jonvandringen mellan anoder och katoder.

I en tillsluten förpackning skapas ett jämviktsläge via diffusion vilket innebär att allt material som är inpackat i en VCI-förpackning får ett rostskydd med en korrosionsskyddande hinna.

Varför rostar det?

Rost uppstår när fukt kommer i kontakt med metall. När detta sker startar en jon-vandring mellan negativt laddade katoder och positivt laddade anoder. Denna reaktion resulterar i en synlig oxidation som vanligtvis omnämns som rost, korrosion eller ärgning.