Stort lager i Sverige - Snabba & pålitliga leveranser - 40 års erfarenhet av VCI-teknik - Support & kunskap

Vårt miljöarbete

För en hållbar verksamhet in i framtiden

Vårt mål

Dynatrade Scandinavia AB strävar efter att bli en verksamhet som har minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar med ständiga förbättringar och analyserar kontinuerligt hur en negativ påverkan på miljön kan minska. 

Se vårt ISO certifikat: 

Vårt fokus i miljöarbetet

miljoarbete-dynatrade

Vi tar vårt ansvar

Eftersom vi är ett företag som handlar med kemikalier tar vi vårt ansvar på stort allvar. Vi följer alltid de regler som finns och håller oss självklart uppdaterade.

Vi letar nya lösningar

Vi vill vara i framkant när det gäller nya lösningar som är hållbara ur alla aspekter – miljö, ekonomi, användarvänlighet och teknik.

Vi är engagerade

Våra medarbetare vet att det är viktigt att ta hänsyn till miljöfaktorer när vi överväger att ta in nya produkter och hittar nya lösningar till våra kunder.

Vår miljöpolicy

  • Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.
  • Vi ska hushålla med råvaror och energi samt undvika spill och föroreningar.
  • Vi ska använda teknik som har minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet, t.ex. transporter, tjänsteresor och lagerhantering.
  • Vi ska så långt det är möjligt ur ekonomisk och kvalitetsmässiga aspekter välja underleverantörer som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.
  • Vi ska genom utbildning och information se till att våra medarbetare känner ansvar för verksamhetens gemensamma miljöarbete och vill bidra till att uppfylla vårt miljöåtagande
  • Vi ska arbeta för minskad miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och genom att följa utvecklingen i omvärlden.

Kontakta oss för rådgivning

Ring