Vårt miljöarbete

En hållbar verksamhet för miljön


Dynatrade Scandinavia AB strävar efter att bli en verksamhet som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i syfte att minska vår påverkan på miljön och analyserar kontinuerligt hur en negativ påverkan på miljö kan minska.


Vi tar vårt ansvar

Eftersom vi är ett företag som handlar med kemikalier tar vi vårt ansvar på stort allvar. Vi följer alltid de regler som finns och håller oss självklart uppdaterade.

Vi letar nya lösningar

Vi vill vara i framkant när det gäller nya lösningar som är hållbara ur alla aspekter – miljö, ekonomi, användarvänlighet och teknik.


Vi är engagerade

Våra medarbetare vet att det är viktigt att ta hänsyn även till miljöfaktorer när vi överväger att ta in nya produkter och hittar nya lösningar till våra kunder.

Vår miljöpolicy