Fuktabsorbenter

För att en metall ska rosta krävs vatten och luft. Med hjälp av fuktabsorbenter tar vi bort ett av dessa element.

Rostangrepp startar vid 50 % RH. Vid användande av Propasec i förpackningar sänker vi RH till 10-15%, vilket medför att det inte är möjligt att starta en korrosionsprocess.

Propasec/Propadry

Fuktabsorbenter används för att säkerställa en låg luftfuktighet, till exempel i förpackningar och vid containertransport. Dynatrade har flera olika alternativ baserat på användningsområde.

Fuktabsorbenter används även som komplement vid VCI-inpackningar för långtidslagring.