Propametic

Propametic barriär-film är utvecklad och framtagen speciellt för att skydda produkter som är känsliga för fukt och korrosion. Propametic används främst vid långtidslagring, långa transporter samt vid lagring hos kund där det ibland saknas kontroll hur materialet transporteras och lagras.

Propametic är vattentät och kan användas utomhus. Med svetsning skapas en hermetiskt tillsluten miljö som i kombination med Propasec innebär ett mycket starkt rostskydd vid långtidslagring. Detta gör Propametic särskilt lämplig att använda för produkter som kräver en konstant miljö för att förhindra negativ påverkan.

PROPAMETIC används också för att skydda material från:

  • Ultraviolett strålning
  • Syror och alkalier
  • Luftutbyte och andra gaser
  • Luktföroreningar
  • Missfärgningar