Stort lager i Sverige - Snabba & pålitliga leveranser - 40 års erfarenhet av VCI-teknik - Support & kunskap

Propametic

För långtidslagring och långa transporter

Propametic Barriärfilm

Vattentät för utomhusbruk

Propametic barriär-film är utvecklad och framtagen speciellt för att skydda produkter som är känsliga för fukt och korrosion. Propametic används främst vid långtidslagring, långa transporter samt vid lagring hos kund där det ibland saknas kontroll hur materialet transporteras och lagras.

Starkt rostskydd

Propametic är vattentät och kan användas utomhus. Med svetsning skapas en hermetiskt tillsluten miljö som i kombination med Propasec innebär ett mycket starkt rostskydd vid långtidslagring. Detta gör Propametic särskilt lämplig att använda för produkter som kräver en konstant miljö för att förhindra negativ påverkan.

PROPAMETIC används också för att skydda material från:

  • Ultraviolett strålning
  • Syror och alkalier
  • Luftutbyte och andra gaser
  • Luktföroreningar
  • Missfärgningar
propametic-barriarfilm
Se produktdatablad, kontakta oss eller se vårt sortiment.

Kontakta oss för rådgivning

Ring