Stort lager i Sverige - Snabba & pålitliga leveranser - 20 år erfarenhet av VCI-teknik - Support & kunskap

Propametic barriärfilm

Propametic barriärfilm

För långtidslagring och långa transporter

propametic-barriarfilm

Vattentät för utomhusbruk

Propametic barriär-film är utvecklad och framtagen speciellt för att skydda produkter som är känsliga för fukt och korrosion. Propametic används främst vid långtidslagring, långa transporter samt vid lagring hos kund där det ibland saknas kontroll hur materialet transporteras och lagras.

Starkt rostskydd

Propametic är vattentät och kan användas utomhus. Med svetsning skapas en hermetiskt tillsluten miljö som i kombination med Propasec innebär ett mycket starkt rostskydd vid långtidslagring. Detta gör Propametic särskilt lämplig att använda för produkter som kräver en konstant miljö för att förhindra negativ påverkan.

PROPAMETIC används också för att skydda material från:

  • Ultraviolett strålning
  • Syror och alkalier
  • Luftutbyte och andra gaser
  • Luktföroreningar
  • Missfärgningar
Propametic aluminiumfilm

Kontakta oss för rådgivning

Ring