Stort lager i Sverige - Snabba & pålitliga leveranser - 20 år erfarenhet av VCI-teknik - Support & kunskap

Propadry

Fuktabsorbent Propadry

Propadry fuktabsorbent är framtagen för att förhindra fukt i slutna utrymmen och containrar, för att därigenom förebygga negativ påverkan på produkterna.

Det är väl känt att fukt inne i fraktcontainrar är en av huvudorsakerna till produktskador under transport och lagring. I en container skapas alltid fukt, bl.a. från kondens från materialet och genom temperaturväxlingar. Detta kan i praktiken innebära att det inne i containern råder ett tropiskt mikroklimat – vilket kan medföra stora skador på godset. Med hjälp av Propadry neutraliseras denna process då den förhindrar kondens.

Miljövänlig och säker att använda

Propadry absorberar upp till fyra gånger sin vikt. Fuktabsorbenten drar åt sig fukt genom ett speciellt membran och det hygroskopiska saltet håller kvar vätskan (vattnet) inne i Propadry-förpackningen. Detta förhindrar nya cykler av avdunstning och kondens.

Propadry är en miljövänlig produkt, och är lätt och säker att använda. Propadry kan användas med alla typer av containrar och förpackningar.

Propadry fuktabsorbent

Långtidsskydd mot fukt

Propadry fuktabsorbent är framtagen för att förhindra fukt i slutna utrymmen och containrar, för att därigenom förebygga negativ påverkan på produkterna.

Propadry fuktabsorbent

Miljövänlig och säker att använda

Propadry absorberar upp till fyra gånger sin vikt. Fuktabsorbenten drar åt sig fukt genom ett speciellt membran och det hygroskopiska saltet håller kvar vätskan (vattnet) inne i Propadry-förpackningen. Detta förhindrar nya cykler av avdunstning och kondens.

Kontakta oss för rådgivning

Ring