VCI-teknik

 

VCI betyder Volatile Corrosion Inhibitor (på svenska – rostskydd i ångfas).

 

Genom att belägga förpackningsmaterial med VCI skyddas produkterna mot rost. VCI-inhibitorerna diffusionerar ut via ångfas och belägger alla metallytor med ett korrosionsskyddande ytskikt. VCI neutraliserar jonvandringen mellan anoder och katoder.

 

I en tillsluten förpackning skapas ett jämviktsläge via diffusion vilket innebär att allt material som är inpackat i en VCI-förpackning får ett rostskydd med en korrosionsskyddande hinna.

 

 

Se film om VCI-teknik: